KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Topol  energetický

23/02/07

Studie o pěstování a sklizni

Pěstování, sklizeň, zpracování, sušení a skladování energetických topolů,             
orientační studie.                                                                          

Autor : Ing. Václav Sladký, CSc, VÚZT, Praha -Ruzyně

Studie vyhodnocuje průběh a nákladovost první sklizně energetických čtyřletých topolů z plochy cca 5 arů v roce 1995.