KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Publikace Ekologické zemědělství v praxi

14/03/07

Navazuje na I. a II. díl učebnice ekologického zemědělství,vydaných v roce 2003 a 2005. Nabízí aktualizované texty, které si vyžádaly jak nové poznatky, tak legislativní změny i konkrétní požadavky praxe. Souhrnné vydání je kromě škol určeno zejména zemědělské praxi. Je zaměřeno na pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat podle NR 2092/91 (EHS) o ekologickém zemědělství […]

Navazuje na I. a II. díl učebnice ekologického zemědělství,vydaných v roce 2003 a 2005. Nabízí aktualizované texty, které si vyžádaly jak nové poznatky, tak legislativní změny i konkrétní požadavky praxe.
Souhrnné vydání je kromě škol určeno zejména zemědělské praxi. Je zaměřeno na pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat podle NR 2092/91 (EHS) o ekologickém zemědělství (EZ) ve vztahu k ochraně životního prostředí. Zapadá tak do celkového rámce agroenvironmentálních opatření podporovaných z fondů Evropské unie v jednotlivých zemích. Nedílnou součástí knihy je i historie EZ, kvalita bioproduktů, welfare hospodářských zvířat, přechod podniku na EZ a ekonomika ekofarem. Neřeší otázky zpracování a marketingu, tato problematika si jistě zaslouží pozornost a v budoucnu i samostatnou publikaci.
Cílem vydání publikace je pomoc dalšímu rozvoji tohoto moderního způsobu hospodaření šetrného k životnímu prostředí, chovaným zvířatům a prostřednictvím biopotravin i k nám, lidem. Práce autorského kolektivu vydáním této knihy nekončí, pro poradce a pedagogy jsou připravovány odborné příručky, metodiky a výukové prezentace, ve kterých budou poznatky dále aktualizovány a předávány studentům i praxi.
Distribuci zajišťuje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk (tel.:583 216 609), Bioinstitut Olomouc (tel.:585 631 179), PRO-BIO Liga Praha (tel.:272 660 501), vh press Hradec Králové (tel.:495 538 969)

Cena 415,- Kč  (Členové svazu PRO-BIO 200,- Kč; Členové PRO-BIO Ligy 300,- Kč)