KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyhlášena soutěž Vesnice roku 2007

22/03/07

13. ročník soutěže  z Programu obnovy venkova

Vyhlášena soutěž Vesnice roku 2007

V úterý 6. března na Dni malých obcí vyhlásili ministři pro místní rozvoj Jiří Čunek a zemědělství a Petr Gandalovič již 13. ročník soutěže Vesnice roku 2007. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k tomu, aby se aktivně účastnili na obnově a rozvoji své obce, a ukázat široké veřejnosti rozmanitost a pestrost života mimo město. Lidé ve městě si často neuvědomují, jak náročné je starat se o malou obec. Práce jejich starostů je opravdovým povoláním, které vykonávají čtyřiadvacet hodin denně.

Vesnice roku je tedy oceněním práce všech, kteří dokáží svou obec rozvíjet ve všech oblastech, které jsou pro život obyvatel důležité," uvedl při vyhlášení soutěže ministr Jiří Čunek.

Soutěž Vesnice roku 2007 je realizována z Programu obnovy venkova, jejímž správcem je ministerstvo pro místní rozvoj. "Celostátní vítěz muže od ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova do výše jednoho milionu korun," vysvětluje Jiří Čunek. "V poradí druhá oceněná obec smí požádat až o 900 tisíc korun, třetí obec o 800 tisíc korun a další krajští vítězové o 500 tisíc korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou stuhou, mohou čerpat maximálně 400 tisíc korun," doplňuje ministr pro místní rozvoj.

Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postoupí do evropské soutěže Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice.

Zařazeno v Ekonomika a politika