KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Asociace soukromého zemědělství v Jihomoravském kraji

19/04/07

Krátce o činnosti a problémech

Asociace soukromého zemědělství ČR v Jihomoravském kraji
Krátce o činnosti a problémech:
Asociace soukromého zemědělství působí v okresech Blansko, Břeclav, Hodonín a Vyškov. ASZ se snaží řešit problémy, které komplikují každodenní život. Některé záležitosti řešíme na členských schůzích, složitějšími otázkami zaměstnáváme poslance ze zemědělského výboru Parlamentu či Senátu, jde zejména o:
1.        Boj proti neúměrné byrokracii
Řada nových povinností, které vychází nejen z evropských nařízení, ale často z pera českých úředníků. V loňském roce ASZ vypracovala přehled zhruba 160 základních byrokratických povinností, které musí zemědělec plnit. Dosavadní požadavky vyplývající z jednotlivých zákonů kladou neúměrnou a často bezúčelnou administrativní zátěž na podnikatele, zejména pak na fyzické osoby a malé firmy.
2.        Nepřístupné pozemky
Základní předpoklad, že každý pozemek musí být pro vlastníka přístupný.
3.        Je zapotřebí výrazně zlepšit věkovou strukturu pracovníků v zemědělství
Jednou z priorit ASZ ČR je umožnit co největší dostupnost podpory pro zahájení činnosti mladých zemědělců. Ve finančním rozvrhu MZe je potřeba vyčleněnou částku výrazně navýšit. Podle průzkumů má ČR nejnižší podporu mladých zemědělců ze všech 25 členů EU.
4.        Byly podávány návrhy v oblasti daňových zákonů
Při programu Předčasného ukončení zemědělské činnosti ASZ navrhuje, aby převod zemědělského majetku v rámci příbuzenských vztahů, proběhl bez daňových dopadů.
5.        Administrace zelené nafty
ASZ opakovaně navrhuje jednoduchou legislativní úpravu s důrazem na osvědčené normativy a tím by se zjednodušilo prokazování nároku na vratku spotřební daně.
6.        Bezúročné půjčky
ASZ vyvolala dvakrát jednání na Ministerstvu financí aby došlo k legalizaci a sjednocení celého dosavadního procesu bonifikací.

Všechny další aktuální informace je možné získat na www.asz.cz

Za Asociaci soukromého zemědělství ČR, Jihomoravský kraj                            
Ing. Rajmund Fila 

Zařazeno v Zemědělství