KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Bioplynové stanice Ostrava 2007

23/04/07

Co přinesla mezinárodní konference z 6. a 7.3..2007

Konference Bioplynové stanice Ostrava 2007

Za mimořádného zájmu odborné veřejnosti se v kongresovém centru hotelu ATOM v Ostravě konala ve dnech 6. a 7. března mezinárodní konference Bioplynové stanice Ostrava 2007. Konferenci uspořádala společnost Tomášek SERVIS s. r. o., která má dlouholeté zkušenosti s projektováním, výstavbou a provozováním těchto stanic v České republice.

Program konference byl rozdělen do čtyř bloků, každý s ucelenou tématikou, týkající se bioplynových stanic.

V prvním bloku „Státní energetická koncepce a podpora projektů“ vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Czechinvestu, Energetického regulačního úřadu a CZ Biomu. Zabývali se zejména tématikou státní energetické koncepce a podpory projektů obnovitelné energie, možnostmi financování těchto projektů, jakož i stavem a očekávaným vývojem výstavby bioplynových stanic v ČR a EU.
 

„Využití biomasy jako zdroje obnovitelné energie“ bylo námětem druhého bloku. Přednášející hovořili o koncepci bioplynových stanic,přípravě a projektování, přípravě výstavby, přípravě substrátu, řízení bioplynových stanic a možnostech financování výstavby. Zajímavé informace byly podány k problematice evropských trendů a podpory EU pro výzkum a vývoj obnovitelných zdrojů energií. 

Účastníky konference – z nichž převážná část byla těch, kteří se na výstavbu bioplynových stanic připravují –  asi nejvíce zaujal třetí blok „Praktické poznatky z projektování s realizace bioplynových stanic“. Firma Tomášek SERVIS, která byla generálním dodavatelem technologie pro 8 bioplynových stanic v ČR, požádala provozovatele těchto stanic, aby sami přednesli své zkušenosti s jejich provozováním. Tak se například dozvěděli o energeticky soběstačné obci Kněžice a bioplynové stanici ve Velkých Albrechticích. V tomto a následujícím bloku vystoupili dodavatelé kogeneračních jednotek a realizátoři nádrží, nezbytných pro provoz bioplynových stanic.

Konference, bohatá na odbornou diskusi, byla uzavřena exkurzí účastníků na bioplynovou stanici.
 

Účast 180 odborníků ( z nichž 40 bylo ze Slovenska ) organizátorům konference potvrdila, že se programem „dobře trefili“ do problémů a otázek, které potenciální provozovatele bioplynových stanic zajímají.
  

Ing. Lehar, obchodní úsek firmy Tomášek SERVIS Ostrava.