KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Krátké informace z činnosti KIS – RAK Jm kraje

19/04/07

Informace z činnosti v roce 2006Informace k činnosti v roce 2007

I. Krátké informace z činnosti KIS – RAK Jm kraje v roce 2006:
  1. Webové stránky
Počet rubrik
Počet článků
Počet přečtení článků
Průměrný denní počet přečtení
Počet přístupů
Průměrný denní počet přístupů
17
698
1 059 646
2 903
1 468 641
4 024
  1. Semináře – organizace a spoluorganizace
Zaměření seminářů
Počet seminářů
Aktuální stav příprav EAFRD – Rostěnice
 1
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
 2
Společná zemědělská politika pro období let 2007 – 2013
 1
Rozvoj obce a pozemkové úpravy
 1
Činnost krajských informačních středisek
 1
Konference Aktuální otázky rozvoje zemědělství a venkova – Kyjov
 1
Spolupráce s EPOS – Využití internetu při agropodnikání
 4
Celkem
11
  1. Písemné materiály
Zpravodaj č.
Adresně poštou
Předáním
Celkem
1
204
 296
 500
2
209
 291
 500
3
210
 290
 500
4
210
 290
 500
Celkem
833
1167
2000
  1. Osobní konzultace                              513
  2. Telefonické dotazy                              647
  3. E-mailem                                               5410
  4. Spoluorganizace – klíčové Jihomoravské akce
          Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006
          Dožínky 2006
          Konference „Aktuální otázky rozvoje zemědělství a venkova“
II. Krátké informace k činnosti v roce 2007
  1. Shodné schéma činnosti jako v roce 2006 (viz část I.), body 1 až 7.
  2. Zvýšený důraz na informační působení v oblastech a k problematice:
          Obnovitelných zdrojů energie
          Produkčních oblastí a zpracovatelského průmyslu
          Podmínek pro mladé zemědělce
          Transformace HRDP do plánu rozvoje venkova
          Krajských dožínek Jm kraje 2007
          Soutěže „Potravinářský výrobek Jm kraje 2007“
          Spolupráce s profesními organizacemi (ASZ, MAS, OAK, ZS, SSZ, …)
          Aktualizace databáze uživatelů informací z KIS
 
Poznámka: práce na přípravě soutěže „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2007“ jsou v plném proudu. Harmonogram celé akce od vyhlášení soutěže až po vyhlášení výsledků – vítězů bude vhodnou formou zveřejněn!
Více zejména na www.kisjm.cz 


Zařazeno v O nás