KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Z činnosti OAK Blansko

19/04/07

Okresní agrární komora Blansko od začátku tohoto roku pořádala následující semináře: –          se Spolkem poradců v ekologickém zemědělství ČR seminář Využití internetu v agropodnikání a 3 třídenní semináře Využití programů Word a Excel při agropodnikání, –          společně s Agrární komorou ČR a s finanční podporou Operačního programu Zemědělství seminář Investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích […]

Okresní agrární komora Blansko od začátku tohoto roku pořádala následující semináře:
          se Spolkem poradců v ekologickém zemědělství ČR seminář Využití internetu v agropodnikání a 3 třídenní semináře Využití programů Word a Excel při agropodnikání,
          společně s Agrární komorou ČR a s finanční podporou Operačního programu Zemědělství seminář Investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit v rostlinné výrobě a výstavby a rekonstrukce zařízení pro skladování vedlejších produktů živočišné výroby,
          Dotační politika ČR a EU v zemědělství v r. 2007. Byl pořádán společně s ZA a PÚ MZe Blansko, ÚZPI Praha a Spolkem ekologických poradců.
 
Ing. Marcela Pokorná
Okresní agrární komora Blansko

Zařazeno v Zemědělství