KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Z činnosti OAK Břeclav

19/04/07

Okresní agrární komora Břeclav        Organizace semináře na téma „Investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit v rostlinné výrobě, výstavby a rekonstrukce zařízení pro skladování vedlejších produktů živočišné výroby“. Seminář navštívilo 56 zemědělců z OAK Břeclav, Hodonín a Znojmo.        Jednání ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR na téma reformy společné zemědělské […]

Okresní agrární komora Břeclav
 
     Organizace semináře na téma „Investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit v rostlinné výrobě, výstavby a rekonstrukce zařízení pro skladování vedlejších produktů živočišné výroby“. Seminář navštívilo 56 zemědělců z OAK Břeclav, Hodonín a Znojmo.
 
     Jednání ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR na téma reformy společné zemědělské politiky, reforma trhu s vínem, reforma trhu s cukrem, novela nařízení vlády ke společné organizaci trhu s vínem.
 
     Účast na protestní akci AK ČR na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti – nespokojenost s prodejem masa z Rakouska v síti supermarketů, nespokojenost s kritickou situací v našem zemědělství.
 
     Účast na zpracování a připomínkování materiálu ke změně nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb.
 
     Jednání o zařazení agroenvironmentálních opatření do dotačních titulů pro nově vstupující subjekty již v tomto roce a ne v roce 2008, jak byl původní návrh ministryně Vicenové. Tato jednání byla rovněž úspěšná a dotační titul je zařazen.
 
     Probíhají jednání našich zástupců na úrovni senátorů a poslanců k dořešení půjčky z Vinařského fondu na výsadbu vinic před vstupem do EU. Požadujeme změnu půjčky na dotaci, obdobně jak tomu bylo u dotací na výsadbu vinic z prostředků MZe. V opačném případě jsou znevýhodněni ti pěstitelé, kteří prováděli výsadbu na základě půjčky z VF.
 
 
Ing. Sečkář Ladislav

Zařazeno v Zemědělství