KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Z činnosti OAK Hodonín

19/04/07

Zpráva o činnosti Okresní agrární komory Hodonín za I. čtvrtletí roku 2007             Okresní agrární komora Hodonín  za období I.čtvrtletí letošního roku organizovala a spolupodílela se na zajišťování různých akcí a seminářů zaměřených na odbornou zemědělskou problematiku, na problematiku týkající se zemědělských dotací, zásad cross compliance a oblasti legislativy.              Ve spolupráci s Agrární komorou ČR uspořádala Okresní agrární komora […]

Zpráva o činnosti Okresní agrární komory Hodonín za I. čtvrtletí roku 2007
 
          Okresní agrární komora Hodonín  za období I.čtvrtletí letošního roku organizovala a spolupodílela se na zajišťování různých akcí a seminářů zaměřených na odbornou zemědělskou problematiku, na problematiku týkající se zemědělských dotací, zásad cross compliance a oblasti legislativy.
 
           Ve spolupráci s Agrární komorou ČR uspořádala Okresní agrární komora seminář, jehož programem byl obchod zemědělských komodit, zavádění marketingového řízení do zemědělských firem, sdružování výrobců a ekonomické a právní aspekty partnerství. Tento seminář se konal 11.ledna 2007 v Čejkovicích s podporou Operačního programu Zemědělství. Byl určen všem zemědělcům a dalším zájemcům v rámci Jihomoravského kraje.
           Na základě potřeby vysvětlení některých článků Nového zákoníku práce pro jeho dodržování v praxi zorganizovala Okresní agrární komora pro své členy k této problematice seminář, který se konal 20.února 2007 v Zemědělské a.s. Čejkovice.
           V polovině měsíce března uspořádala Okresní agrární komora v souvislosti s novým plánovacím obdobím 2007 – 2013 seminář, jehož náplní byl Evropský fond pro venkov a zemědělství (EAFRD) se zaměřením zejména na osu I a II. Mimo uvedeného zde byly také prezentovány zásady cross compliance a problematika SZIF. Lektory semináře byli odpovědní pracovníci MZe ČR, ÚZPI a SZIF.
 
           Další činnost Okresní agrární komory byla zaměřena na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů s názvem „Program profesního vzdělávání marketingu zemědělské produkce v Jihomoravském kraji, jehož partnery jsou OAK JMK – Blansko, Brno město a venkov, Břeclav, Vyškov a Znojmo.
Cílem projektu je zlepšení marketingové dovednosti prvovýrobců a zpracovatelů, zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zlepšení jejich informovanosti a podpoření odbytu regionálních produktů propagací výrobků JMK.
 
           Členové orgánů OAK se na svých jednáních zabývali ekonomickým stavem zemědělství, tržní situací jednotlivých komodit, legislativou a dalšími problémy týkající se oblasti zemědělství.
Zástupci Okresní agrární komory se v uplynulém období účastnili všech akcí pořádaných Agrární komorou ČR (Sněm AK ČR, porady, kurz manažerských dovedností, protestní akce Dolní Dvořiště), Regionální agrární komorou JMK (Shromáždění delegátů RAK JMK, představenstvo JMK, porada, seminář .- Rozvoj venkova), Krajským úřadem JMK, Městským úřadem Hodonín, Zemědělskou agenturou a Pozemkovým úřadem v Hodoníně atd..
      
Ing. Milada Zimáková
ředitelka OAK Hodonín

Zařazeno v Zemědělství