KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Z činnosti OAK Vyškov

19/04/07

Okresní agrární komora Vyškov Okresní agrární komora Vyškov dlouhodobě přesvědčovala své členy, aby si zavedli internet k dalšímu rozšíření informací, potřebných pro své podnikání. Dnes je situace taková, že ze 39 členů komory nemá internet pouze 5 menších zemědělců. OAK Vyškov ve spolupráci se Spolkem poradců EPOS uspořádala, během letošní zimy, třikrát kurz Využití internetu při […]

Okresní agrární komora Vyškov
Okresní agrární komora Vyškov dlouhodobě přesvědčovala své členy, aby si zavedli internet k dalšímu rozšíření informací, potřebných pro své podnikání. Dnes je situace taková, že ze 39 členů komory nemá internet pouze 5 menších zemědělců. OAK Vyškov ve spolupráci se Spolkem poradců EPOS uspořádala, během letošní zimy, třikrát kurz Využití internetu při agropodnikání. Průměrně se zúčastnilo kurzů 8 podnikatelů. Kurzovné se nevybíralo, protože projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
Agrární komora ČR dokončila pilotní projekt elektronického podávání žádostí eFarmer. Jedná se o jednoduchý internetový portál k podávání žádostí na přímé platby na plochu, doplňkové platby, LFA, seznamování se s obsahem a pravidly společné zemědělské politiky EU. Zkompletuje žádosti včetně všech povinných příloh (tj. vytvoření všech podmínek pro úspěšnou komunikaci s Platební agenturou SZIF). Přes portál také lze vyhledávat příslušné předpisy a dokumenty. Agendu podávání žádostí bude mít zemědělec v elektronické podobě, automaticky zkontrolovanou a uloženou pro jednoduché promítnutí změn v příštích letech. Tímto odpadne zdlouhavá práce spojená s vyplňováním žádostí, orientací ve vyhláškách, dodržování podmínek a kritérií pro výplatu plateb a podobných administrativních činností.
 
Toto je jen malá ukázka možnosti využití internetu. Bohužel na podnikatele v zemědělství se valí další administrativní úkony např. zpracování Krizového plánu pro krajské úřady nebo Havarijní plán a kontrolní audit podniku, aby se jim nekrátily dotace a další papírování.
 
Závěrem lze konstatovat, že bez informací z internetu již těžko může někdo úspěšně podnikat.
Pavel Tomášek, ředitel OAK Vyškov
          

Zařazeno v Zemědělství