KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

NV č.80/2007 Sb. o stanovení podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

07/05/07

dne 20.4.2007 nabylo účinnosti NV č.80/2007 Sb o stanovení podmnek poskytování platby pro pěstování energetických plodin.

Toto Nařízení vlády č.80/2007 Sb. upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropského společenství některé pdmínky poskytování plaby pro pěstování energetických plodin.

NV č.80/2007 Sb.

Zařazeno v Legislativa ČR