KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soutěž Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2007

11/06/07

Informace k soutěži Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2007

Pozvání k účasti

Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2007
             
Potravinářský výrobce jihomoravského kraje 2007
 
 
Motto: Podporujeme potravinářské suroviny a výrobky z Jihomoravského kraje

Snaha o podporu tržní realizace potravinářských výrobků regionálního původu a tím i podpory spotřeby potravinářských surovin regionálního původu, byla v roce 2006 poprvé vypsána soutěž Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2006 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2006, kdy úspěšný účastník soutěže smí svůj soutěžní výrobek označovat logem „Chuť jižní Moravy“ a vítězný výrobek potom logem „Zlatá Chuť jižní Moravy
 
Pozitivní odezva zejména od soutěžících účastníků, od spotřebitelů a následně i dotazy těch kteří o akci nevěděli vedly organizátory k rozhodnutí soutěž opakovat a k přípravě druhého ročníku.
 
Po loňských zkušenostech se připravují dílčí změny ve struktuře soutěže:
 
· Soutěžní kategorie
 
1.      Pekárenské výrobky
7.   Zpracované ovoce a zelenina
2.      Cukrářské výrobky
8.   Mražené výrobky
3.      Mléko a mléčné výrobky
9.   Hotové výrobky – ostatní
4.      Maso a masné výrobky – tepelně opracované
10. Ostatní potravinářské výrobky (med, ocet ..)
5.      Maso a masné výrobky – trvanlivé
11. Nealkoholické nápoje
6.      Ryby a rybí výrobky
12. Alkoholické nápoje (kromě vína)
 
· Minimální počet účastníků v kategorii v roce 2007:
 
Firem               2
Výrobků          3
 
Při minimálním počtu účastníků v kategoriích, možnost jejich samostatného hodnocení v jedné komisi (dvě kategorie jednou komisí).
 
· Předpokládaný rámcový harmonogram soutěže v roce 2007:
 
         příjem přihlášekod 2. července do 17. srpna 2007, 14.00 hod.
         dodání soutěžních výrobků 4. září 2007, specifické výrobky 5. září 2007
         hodnocení výrobků5. září 2007
         místo hodnoceníÚstav technologie potravi MZLU v Brně
        vyhlášení výsledků – na významné celokrajské akci obsahově navazující na zemědělství a potravinářství a související činnosti

Základní struktura soutěže zůstane shodná s ročníkem 2006, proto doporučujeme případným zájemcům nahlédnout v předstihu na webové stránky Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje www. kisjmk.cz
 
Ročník 2007, včetně harmonogramu – termínů jenotlivých kroků (etap) soutěže, bude vyhlášen zveřejněním v médiích, na www.kisjm.cz, na tiskové konferenci apod.


Aktuální informace hledejte na: www.kisjm.cz