KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upřesnění dotačních programů

04/06/07

Ministerstvo upřesnilo Zásady pro poskytování podpor:
1.R.Podpora restrukturalizace ovocných sadů
3.b.)Podpora prostorových a technických izolátů
3.e.)Podpora používání certifikované sadby brambor
3.i.)Podpora prevence šíření chorob přadného lnu přenosným osivem
 

Tímto upřesněním Zásad se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě zák.č.252/1997 Sb., ve znění schváleném poradou ministra zemědělství ze dne 18.května 2007.
Ministerstvo zemědělství přistoupilo k upřesnění zásad z důvodu nutnosti úpravy těchto státních podpor, bez kterých by nebylo možno tyto podpory žadatelům v roce 2007 poskytovat

upřesnění zásad

Zařazeno v Zemědělství