KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

13/06/07

Informace Státního zemědělského intervenčního fondu.

12.6.2007 byla na webových stránkách SZIF www.szif.cz ,záložka „PRV/EAFRD“ – sekce „Soubory ke stažení“, zveřejněna Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova (projektová opatření) pro opatření vyhlášená v prvním kole příjmu žádostí. Žádost o dotaci je možné stáhnout ve dvou formách:
1. Prostý PDF dokument – nelze pomocí PC vyplňovat hodnoty polí Žádosti o dotaci z PRV.
Žádosti jsou rozděleny dle charakteru do samostatných PDF dokumentů:
– Obecná část Žádosti o dotaci z PRV
– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření I.1.1.
– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření I.3.2.
– Specifická část Žádosti o dotaci z PRV pro opatření III.1.1.
2. Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV.
Žádost lze vyplňovat po stažení do vlastního PC – softwarový nástroj umožňuje dle charakteru jednotlivých polí vyplňovat pole pomocí číselníků, kalendáře (datumy), kontrolu jednotlivých polí, atd.
Ke správné funkci softwarového nástroje k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV je potřeba mít na svém PC nainstalován program Adobe Reader verze 8.0. Program Adobe Reader verze 8.0 je volně (zdarma) ke stažení formou odkazu z webových stránek SZIF nebo na http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.html.
Po otevření softwarového nástroje k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV se zobrazí pouze obecná část Žádosti o dotaci z PRV – po zadání opatření/podopatření/záměru (strana Žádosti A1 pole 7., 8., 10.) se za obecnou částí Žádosti zobrazí specifická strana resp. strany Žádosti příslušného opatření.
Spolu s Žádostí o dotaci z PRV je na webových stránkách SZIF zveřejněn i Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova".
Zdroj: SZIF, 13. 6. 07

Zařazeno v Zemědělství