KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace SZIF

03/07/07

Příjem žádostí TOP-UP 2007

ZPRAVODAJSTVÍ TOP-UP
TOP-UP 2007
Příjem žádosti TOP-UP 2007
V souladu s nařízením vlády č. 155/2007 Sb. je od 2.7. 2007 možné podávat na místně
příslušné zemědělské agentuře – pozemkovém úřadu žádosti o národní doplňkovou platbu
(Top-Up). Konečný termín řádného podání je 31.7. 2007.
Příručka o podmínkách platby Top-Up a formulář žádosti jsou k dispozici na zemědělských
agenturách a na stránkách SZIF.
Tomáš Farkač
referent oddělení metodiky PP a ostatních opatření

Zařazeno v Zemědělství