KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Slovácký rok 9.-12. srpna 2007

25/07/07

Folklórní akce má tradici od roku 1921

Největší folklórní akce na Kyjovsku 

Nejvýznamnější národopisná slavnost regionu se od roku 1971 pořádá v pravidelných čtyřletých intervalech. Pokaždé přivádí do srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí. Čtyři srpnové dny  9.-12. srpna 2007  patří Kyjov lidovým tradicím, zvykům a písním. Akce se účastní desítky národopisných souborů a muzik z Kyjova i širokého okolí.

Program Slováckého roku tvoří kromě jiných pořadů také akce, které se pravidelně opakují každý ročník. Mezi ně patří například "Přehlídka dechových hudeb", "Stavění a kácení máje", večerní "klenotnicový pořad", "Lidový jarmark", "Přehlídka krojů Kyjovska" a "Krojovaný průvod městem".

Vyvrcholením festivalu je "Jízda králů", kterou můžete spatřit vždy v neděli dopoledne. K pravidelným akcím patří také večerní taneční zábavy konané po všechny čtyři dny festivalu a další doprovodné programy.

Program na 9.-12. srpna 2007

www.slovackyrok.cz