KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vláda kvůli kontrole biopaliv schválila změny několika předpisů

25/07/07

Vytvoření bariér proti zneužití biosložek k jiným účelům

Vláda kvůli kontrole biopaliv schválila změny několika předpisů

/Název rubriky
Název stránky

Vláda schválila návrh na změnu několika právních předpisů v souvislosti s kontrolou přimíchávání biopaliv do pohonných hmot. Novinářům to po zasedání vlády řekl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Jde o zákon o lihu a jeho prováděcí vyhlášky, zákon o spotřebních daních a zákon o ochraně ovzduší. Důvodem je zejména vytvoření bariér proti zneužití biosložek k jiným účelům a zamezení daňovým únikům. Návrh se týká způsobu kontroly biopaliv, která se mají do nafty přidávat od září a do benzinu od příštího roku.

Kontrolu přimíchávání mají provádět celníci. Pro firmy, které dodávají pohonné hmoty pro dopravní účely na trh, má přitom platit povinnost vést evidenci o uváděném množství benzinu, motorové nafty a biopaliv do volného daňového oběhu. Sankce je stanovena za neplnění evidence i za každý litr biopaliv, který měl subjekt v rámci svého podílu na trh dodat, a neučinil tak.

Původně vládou schválená novela zákona o ochraně ovzduší stanovovala povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot až od příštího roku. U nafty byl nakonec stanoven dřívější termín. MF uvádí, že již při projednávání této novely upozorňovalo na hrozící vysoká rizika daňových úniků, a proto považovalo za nevhodné, aby norma nabyla účinnost před provedením nezbytných opatření k ustavení kontrolního systému.

Biosložky se totiž nemají povinně přidávat plošně do každého litru pohonných hmot, protože by to odporovalo evropským směrnicím, které se týkají diskriminace fosilních paliv. Přimíchávání má být objemové, kdy subjekty dodávající pohonné hmoty musejí z celkové dodávky nahradit stanovený podíl biopalivy. V roce 2008 má jít nejméně o dvě procenta. Při tomto systému je ale kontrola obtížnější.

Zařazeno v Příspěvky