KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

České a moravské vinařství 3. rok v EU

30/08/07

České a moravské vinařství 3. rok v EU   Dne 27. dubna 2007 se v Hustopečích uskutečnila odborně – společenská akce „České a moravské vinařství 3. rok v EU“ První část programu od 13.00 do 18.00 hod se konala v prostorách Společenského domu, kde vystoupili:   Luboš Kuchynka, starosta města Hustopeče, přivítal přítomné   Anna Procházková, radní Jm […]

České a moravské vinařství 3. rok v EU
 
Dne 27. dubna 2007 se v Hustopečích uskutečnila odborně – společenská akce „České a moravské vinařství 3. rok v EU“
První část programu od 13.00 do 18.00 hod se konala v prostorách Společenského domu, kde vystoupili:
 
Luboš Kuchynka, starosta města Hustopeče, přivítal přítomné
 
Anna Procházková, radní Jm kraje, k významu vinařství pro Jm kraj
 
Antonín Králíček, MZe ČR, v zastoupení ministra, přednesl úvodní vystoupení o vinařství ČR a reformě SOT s vínem
 
Jiří Papež, předseda ZV PS Parlamentu ČR, s příspěvkem k významu vinařství v ČR, co očekáváme od reformy
 
Hynek Fajmon, poslanec Evropského parlamentu za ČR, příspěvek na téma úloha a postoj poslanců EP z ČR k reformě SOT s vínem
 
Jiří Sedlo, předseda Svazu vinařů ČR, přednesl příspěvek k problematice reformy SOT s vínem a její důsledky pro ČR
 
Vladimír Palša, MZe SR, v zastoupení ministra, o reformě SOT s vínem z pohledu Slovenska
 
Agnes Schierhuber, poslankyně Evropského parlamentu za Rakousko, o reformě SOT s vínem z pohledu Rakouska
 
Günter Hoos, z ministerstva hospodářství, dopravy, zemědělství a vinařství Porýní – Falce, Oddělení pro víno, o reformě SOT s vínem z pohledu Německa
 
Václav Hlaváček, předseda RAK Jmk, zhodnotil důsledky reformy v severních vinařských zemích
 
V diskusi k vinařské problematice vystoupil m.j. senátor Senátu ČR Jan Hajda
 
Druhá část programu se uskutečnila od 18.00 hod v prostorách hotelu Centro. Po vyhlášení výsledků a předání ocenění vítězům ze soutěžní výstavy vín „O hustopečskou pečeť 2007“ program pokračoval volnou ochutnávkou vín z této soutěže, poslechem cimbálové muziky a ochutnávkou specialit regionálních potravinářských výrobců.
Výsledky soutěžní výstavy vín naleznete zde
Zdroj: www.hustopece-city.cz
  
  
   
   

Zařazeno v Aktuality z regionu