KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Národní síť MAS je nová síla pro venkov

17/08/07

Celostátní reprezentace místních akčních skupin se ustavila podle krajů

Národní síť MAS je nová síla pro venkov

Celostátní reprezentace místních akčních skupin se ustavila podle krajů V národní síti je 82 akčních skupin. Předsedou Národní sítě MAS byl z řad členů výboru zvolen Petr Sušanka z MAS Vladař v Karlovarském kraji, místopředsedy Jitka Doubnerová z MASiF na Frýdlantsku v Libereckém kraji (zároveň byla pověřena jako zástupce NS MAS do Monitorovacího výboru EAFRD) a Oto Onderek z MAS Pobeskydí v Moravskoslezském kraji.

Za historický okamžik označila volební konferenci Národní sítě MAS Kamila Matoušková z ministerstva zemědělství, která zde má na starosti rozvoj venkova a program LEADER. Vytvořil se základ pro „národní síť venkova“, kterou bude do budoucna potřeba vytvořit pro Program rozvoje venkova. Do budoucna bude mít tato celostátní sít venkova servisní roli, bude mít internetový portál a bude uzavírat partnerství,“ sdělila Matoušková, která oznámila předpoklad, že první kolo IV. osy (LEADER) by mělo být spuštěno koncem léta.

celý článek

mapka