KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nitrátová směrnice – připravované změny

15/08/07
Ing. Jaromír Musil PhD

V příloze Vám postupujeme informaci Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze o nově vymezených zranitelných oblastech.

Dobrý den,
 
V příloze Vám postupujeme informaci Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze o nově vymezených zranitelných oblastech dusičnany (ZOD). Dalšími přílohami je mapa a seznam zranitelných oblastí, kde jsou vyznačeny stávající, zrušené a nově vymezené zranitelné oblasti. Nové vymezení je účinné od 1.9.2007.
 
Ve spolupráci s ÚZPI Praha a jejich detašovanými pracovišti – poradci, je v přípravě cyklus seminářů k této aktuální problematice. Doporučujeme průběžné sledování internetové stránky věnované nitrátům: www.agronavigátor.cz/nitrat.
  
Za KIS Jm kraje
    

Ing. Jaromír Musil, Ph.D.

     

Přílohy:

Nitrátová směrnice – připravované změny

Změna ZOD 2007

Změna ZOD 2007 – mapa