KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tisková zpráva MZe – z Hodnotitelské komise Programu LEADER ČR

10/09/07

Dne 4. září 2007 proběhlo zasedání Hodnotitelské komise MZe pro Program LEADER ČR.

Dne 4. září 2007 proběhlo zasedání Hodnotitelské komise MZe pro Program LEADER ČR.
 
Program LEADER ČR využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu na příslušný rok.
 
 Pro rok 2007 bylo ze státního rozpočtu za tímto účelem vyčleněno 50 mil. Kč.