KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Biopaliva by mohla být pohromou

22/10/07

Biopaliva by mohla být pohromou – Varování před bezhlavým zaváděním biopaliv, možná rizika, zpráva OECD.

Biopaliva by mohla být pohromou
Varování před bezhlavým zaváděním biopaliv, možná rizika, zpráva OECD.
Společnost „Přátelé země“ se domáhá toho, aby Komise EU odmítla své cíle týkající se využívání biopaliv v dopravě potom co pronikla zpráva OECD o jejich vážných sociálních a environmentálních dopadech. Bezhlavé zavádění biopaliv je velkým omylem. EU riskuje další podporu destrukce a chudoby v rozvojových zemích, jestliže bude trvat na svých cílech. Zpráva OECD uvádí, že environmentální dopad biopaliv může být dokonce horší než používání benzinu a nafty, jestliže přírodní lesy budou nahrazovány jednoúčelovými plodinami pěstovanými na energii.
Expanze biopaliv bude mít také dopad na širokou globální ekonomiku, protože cena potravin prudce v příštím desetiletí stoupne. Ceny za obilí se v letošním roce téměř zdvojnásobily a tak pravděpodobně ovlivní růst maloobchodních cen za potraviny o 5 %. Poradce pro obnovitelné zdroje energie a pro změny klimatu J. Scurlock odmítá názor, že by 10% podíl biopaliv do roku 2020 vedl k destrukci lesů. Biopaliva jsou jedním ze zdrojů nefosilní energie a je správné je přidávat do směsí paliv. Naproti tomu připomíná, že „OECD volá po ukončení vládní podpory na jejich produkci a chce věnovat větší pozornost snížení požadavků na energii a na zlepšení účinnosti motorových vozidel. Biopaliva jsou falešnou náhražkou pro opravdové zlepšení účinnosti vozidel a peníze daňových poplatníků by měly být místo toho použity na podporu reálného řešení klimatických a energetických problémů.“

Zdroj: Agronavigator, ÚZPI