KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Jihomoravské dožínky 2007

02/10/07

Letošní ročník Jihomoravských dožínek se uskutečnil v areálu BVV v Brně – Pisárkách.

Jihomoravské dožínky 2007
2. září 2007
Výstaviště Brno
 
 
Letošní ročník Jihomoravských dožínek se uskutečnil v areálu BVV v Brně – Pisárkách.
Celou akci zahájil slavnostní průvod s následným historickým dožínkovým a kulturním programem za účasti nejvyšších představitelů
Jm kraje, Města Brna, MZe ČR, AK ČR, RAK Jm kraje a dalších.
 
Mimo kulturní program mohli návštěvníci shlédnout a být účastni dalších akcí, výstav a předvádění:
         hospodářských zvířat a drobnochovů
         současné a historické zemědělské techniky
         současné a historické hasičské techniky
         voltižního, parkurového a kočárového ježdění
         výrobců a výrobků potravin a zpracovatelů zemědělských produktů
         vítězných firem a výrobků soutěže o právo označení vítězného výrobku „Zlatá Chuť jižní Moravy“ za rok 2006.
 
Byla to akce oficiálních i neoficiálních setkání těch, které problematika zemědělství, lesnictví, potravinářství a venkova jako celku nenechává v klidu.
 
 
 
Ing. Jaroslav Musil, Ph.D.
ředitel RAK Brno