KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Reforma přinese zvrat

08/10/07

Převzato z AK ČR -Text zpracován z přednášky na semináři ve Žďáru nad Sázavou. (KIS Ústecký kraj)

„Jsem velmi rád, že mohu být přítomen na tomto reprezentativním fóra významného segmentu zemědělství ČR, kterým Zemědělský svaz nepochybně je. Předseda Zemědělského svazu ČR Miroslav Jirovský přednesl faktograficky a koncepčně velmi hodnotný příspěvek.

Za sebou máme návštěvu šéfa největšího agrárního systému Evropy francouzského ministra zemědělství Michela Barniera. Právě on tu zanechal poselství, myšlenky, které nelze odbýt mávnutím ruky a které je třeba respektovat a zabývat se jimi,“ uvedl na semináři ve Žďáru nad Sázavou prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.

Na slavnostní večeři v Lichnštejnském paláci Michel Barnier vyslovil následující teze:
• základem je potravinová soběstačnost, která mimo jiné znamená pracovní místa,
• zemědělství si zasluhuje být ve středu dění, vyžaduje moderní politiku,
• je třeba stanovit cíle po roce 2013 – zejména proti konkurenci nových agrárních mocností mimo Evropu,
• funkce zemědělství:
– funkce obživy,
– funkce rozvoje území.

Moje otázka zní – lze najít výstižnější a stručnější věty pro stanovení linie zemědělství? Druhá otázka zní – žijeme my, čeští zemědělci, snad v jiné Evropě, když musíme permanentně bojovat za nejzákladnější principy a postoje? Kdy kdo z tohoto sálu naposledy slyšel od vrcholného představitele, že zemědělství má první funkci, kterou je obživa? Možná kdysi, před patnácti lety. Byly doby, a není to tak dávno, kdy jsme se styděli užívat slovo výroba.

Funkce – rozvoj území

Kdo z vás slyšel o funkci rozvoje území? Nikdo. Zato jsme slyšeli, slyšíme a čteme úplně jiné teze. Třeba od Tomáše Douchy v Hospodářských novinách ze dne 6. září: „Chceme ve prospěch zemědělců – to je dvou procent již tak mimořádně podporované populace – zvyšovat ceny potravin pro více než deset milionů spotřebitelů? Zmiňuje-li prezident agrární komory vysoké marže řetězců, pak připomínám: u našeho průměrného zemědělského podniku podle posledních reprezentativních údajů dosahovala v roce 2005 marže 48 procent a včetně dotací dokonce 74 procent“. Pokládám tyto výroky za klukovinu, která nemá obdoby, a které ukazují bídu české agrární politiky. Vždyť pan Doucha byl za předchozí ministryně prvním náměstkem.

Příklad číslo dvě, děkan národohospodářské fakulty VŠE docent Švarc, výrok na večeři s ministrem zemědělství 11. července: „není třeba se soustřeďovat na vysokou výrobu, stačí, že jsme první ve výrobě štramberských uší a olomouckých syrečků“.

Leč vážení a milí odpírači role českého zemědělství – přišla jiná doba a zemědělství se bude řídit jinými zákony a půjde po jiných cestách. Přišla doba, která zaskočila všechny, kterou nezachytil jediný prognostik či činitel Evropské unie. Jeden příklad za všechny – ještě nedávno jsme se učili o reformě mléka, o ceně kolem sedmi korun a najednou má Evropa málo mléka a našim chovatelům je nabízena cena ze zahraničí 9,57 korun za litr. Je málo obilí, drůbežího masa, másla a dalších produktů. Jestliže předminulou neděli moderátor Václav Moravec řekl za mě, že se ceny potravin zvýší o 25 procent, řekl málo. U drůbežího masa, mléka, pečiva to bude víc.

Aby bylo jasno, můj přesný výrok zněl: „Já si myslím, že ty celkové změny, ten tlak nahoru nemůže být nižší než dvacet procent, a to si myslím, že se držím poměrně nízko“.

Přišla doba, kdy nastane renesance hodnot, renesance našeho stavu a zemědělství bude postupně doceněno. Nejde přitom jenom o nějaký výkyv či amplitudu, jde o objektivně novou a trvalou situaci.

Přišla také doba, která přinese kvalitativně nové problémy. Dovolte, abych se o těch základních okruzích a jejich řešení zmínil:

Rozpočet 2008

Ministerstvu zemědělství chybí v návrhu rozpočtu 1,5 miliardy korun. Pokud nedojde k navýšení, pak nastává po dvou letech situace, kdy dojde ke snížení top-up plateb a národních dotací. Tato skutečnost je pro nás nepřijatelná a naší povinností je stanovit taktiku, jak docílit změnu.

Promítnutí cen obilí do živočišné produkce

Ceny obilí se podaří promítnout do cen drůbežího masa, do cen vajec a do cen mléka. Pomalu půjde tento proces u hovězího masa a velký otazník jsou ceny prasat. Agrární komora v současné době provádí monitoring potřeby finančních prostředků na dokončení modernizování tohoto odvětví a poté přijde s návrhy. Není ale třeba dělat předčasné závěry. V tomto měsíci bude spolková vláda Německa jednat s Čínou o navýšení exportu vepřového masa.

Obchodní řetězce a zákon o hospodářské soutěži

Situace je dál neudržitelná a náš tlak na legislativní ošetření alespoň nejzákladnějších praktik a zvůle obchodních řetězců bude sílit.

Dále chci sdělit, že naděje, že řetězce zadrží zvyšování cen potravin, jsou liché. Zbavili jsme se za oslavných fanfár potravinové soběstačnosti a významnou část potravin dovážíme. Pokud budou v zahraničí dražší, budou dražší i u nás.

Příprava na předsednictví v Evropské unii

Nestačí nám a nespokojíme se s přípravou formou korespondence a vyjadřování se k jednotlivým pozičním návrhům. Chceme pravidelnou komunikaci a diskusi. To je nepochybně naše právo, to je nepochybně v demokracii základní forma jednání. Připomínám, že ve Francii je k tomuto účelu zřízen výbor, který se pravidelně schází. Předsedá mu ministr zemědělství a členy jsou všechny zainteresované strany, včetně zástupců farmářů.

Přehodnocování výsledků žní

Je pravda, že jsou velmi vysoké ceny obilí a řepky. Také je pravdivé, že do resortu přijde více tržeb, než tomu bylo v předchozích letech, ale aby bylo jasno – o devět miliard korun méně než v roce 2001. Dále připomínám, že financujeme svou výrobu ze 42 % z cizích zdrojů, že aplikujeme výrazně méně hnojiv a chemie, že své lidi odměňujeme tak, že uzavíráme žebříček průměrných mezd národního hospodářství. Žádám proto odborné pracovníky státní administrativy o odbornou argumentaci zasazenou do časového kontextu. Musí být ještě mnoho takových roků, abychom vyrovnali náskok konkurence zemí EU-15.
Nestačí ale jenom dobré roky, musí být dosažen konsensus, který povede ke změnám české agrární politiky v rámci společné zemědělské politiky. Tento směr agrární komora sestavila v materiálu „Východiska ze zmenšování rozměru českého zemědělství“, který začínáme projednávat se zákonodárci i představiteli resortu.

Návrh novely transformačního zákona

Soudě z reakcí politiků, s kterými jsme o tomto návrhu jednali (například s předsedou KDU-ČSL v minulém týdnu), tento návrh parlamentem nemá šanci v tomto pojetí projít. Téma ale přenechám povolanějším osobám s tím, že představenstvo agrární komory se k problému postavilo jasně a transparentně.

(Text zpracován z přednášky na semináři ve Žďáru nad Sázavou.)

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR

Zařazeno v Zemědělství