KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

SZIF začal rozesílat první rozhodnutí na LFA a Česká republika tak zahájí čerpání z rozpočtu EU

22/10/07

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal rozesílat rozhodnutí o poskytnutí dotace žadatelům hospodařícím v méně příznivých oblastech (LFA).

Bylo podáno více než 10 tisíc žádostí a v nejbližší době bude žadatelům vyplaceno až 2,8 mld. Kč. Tyto finanční prostředky budou vypláceny v rámci Bruselem schváleného Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. Rezort zemědělství je tak prvním, kterému se podaří čerpat finanční prostředky ze zdrojů EU již v roce 2007.

Podpora pro LFA, na kterou SZIF žádosti přijímal v květnu tohoto roku, má sloužit jako kompenzace zemědělcům, kteří hospodaří v daném typu méně příznivé oblasti. SZIF obdržel 10 332 žádostí o dotaci na celkem 761 270 ha půdy. SZIF následně žadatelům vyplatí maximálně 2 794 mil. Kč.

Vydání rozhodnutí je předpokladem pro zahájení samotných výplat finančních prostředků. Výše vyrovnávacího příspěvku je přepočítávána na hektar travního porostu dle daného typu LFA.  Dotace je hrazena ze 20% z národních a 80% z evropských zdrojů.

Samotné vyplacení finančních prostředků může být zahájeno v okamžiku nabytí právní moci jednotlivých rozhodnutí – tj. do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí žadateli. Žadatelé mohou tuto dobu zkrátit pokud se písemně vzdají práva na  odvolání. Formulář pro vzdání se odvolání si mohou žadatelé stáhnout z internetových stránkách SZIF www.szif.cz, a to v sekci Přímé platby/Platby na plochu/Soubory ke stažení. Důležité je, aby Formulář pro vzdání se odvolání měl ověřený podpis a žadatel ho podal na RO SZIF.

Podpora LFA nově spadá do Programu rozvoje venkova, Osy II, Opatření II.1. zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy, Podopatření II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA).

Autor: Vilém Frček, tiskové oddělení SZIF

Zdroj: SZIF

 

Zařazeno v Zemědělství