KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ekologické zemědělství na jihu Moravy v prvním roce Programu rozvoje venkova

22/11/07

Pozvánka na seminář.

Svaz PRO-BIO ve spolupráci RC PRO-BIO Jižní Morava a za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR pořádá dne 4. prosince 2007 od 10 hodin seminář na téma Ekologické zemědělství na jihu Moravy v prvním roce Programu rozvoje venkova.
 
Program:
9:30-10:00 Prezence účastníků
 
10:00-10:40 „Ochrana evropských odrůd révy vinné před hlavními houbovými patogeny (Plíseň révová, padlí révové, plíseň šedá) cestou zvyšování obranyschopnosti rostlin“
Ing. Milan Hluchý PhD., Biocont Laboratory spol. s r.o.
 
11:00-11:40 „Program rozvoje venkova, osa I a osa III, druhá výzva, možné projekty“
RNDr. Jan Dovrtěl CSc., ÚZPI Brno
 
12:00-13:00 Oběd
 
13:00-13:40 „Biodiverzita zemědělské krajiny a její vývoj v posledních letech“,
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., MLZU Brno
 
14:00-14:20 „Agroenvironmentální poradenství v regionu Jižní Moravy a kraje Vysočina“
Ing. Petr David, EPOS Brno
 
14:30-15:00 „Aktivity svazu PRO-BIO, odbytové možnosti pro bioprodukty v sezóně 2007/2008-informace pro zemědělce“
Ing. Vladimír Lačňák, PRO-BIO Šumperk
 
15:00-15:15 Diskuze, závěr
 
Místo konání:  Pavlov, sál Vinařského domu Zatloukal
Vložné se nevybírá, během semináře bude podáváno občerstvení z biopotravin.
 
Účast potvrďte do 3.12. na tel. 731 273 507, nebo e-mailem: vladimir.lacnak@pro-bio.cz