KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodika uznatelných nákladů 

24/11/07

Týká se všech programů podpory z OPPP

Metodika uznatelných nákladů  OPPP

.Metodika uznatelných nákladů se týká všech programů podpory z OPPP. Každý program podpory obsahuje obecnou část, která je společná pro všechny programy, a zvláštní část týkající se přímo daného programu.

Metodika uznatelných nákladů – obecná část [pdf, 228 kB] je společná pro všechny programy podpory z OPPP. Tato metodika k uznatelným nákladům OPPP nenahrazuje platné právní předpisy, ani jiné závazné dokumenty související s implementací OPPP. Pouze rozvádí, konkretizuje anebo zužuje a vylučuje, v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími dokumenty OPPP, uznatelné náklady na jednotlivé projekty, které mohou být žadateli, při respektování dalších ustanovení obsažených v podmínkách k rozhodnutí, proplaceny ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ĆR.

Autor: odbor implementace strukturálních fondů MPO ČR  

.lcol

Zvláštní části metodiky uznatelných nákladů jsou seřazené dle jednotlivých programů podpory z OPPP:

WTD_NEWSPAGING(CONTENTEND)

Přílohy ke stažení    Aktualizace 22.10.2007 – výměna přílohy k programu KlastrWTD_A(ps-logo)

Zařazeno v Operační programy