KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nadace VIA vyhlašuje Rychlé granty

29/11/07

O Rychlý grant mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Programu se mohou zúčastnit také obce.

Rychlé granty jsou finanční částky do výše 20 000 Kč pomáhající v urgentních situacích řešit problémy, jejichž opominutí by mělo negativní vliv na celou komunitu, nebo pružně reagovat na změnu situace či využít příležitosti v momentu, kdy se určitý dlouhodobý proces dostal do nové fáze, v níž je potřeba zasáhnout. O Rychlý grant mohou žádat české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby. Programu se mohou zúčastnit také obce.

Další informace ke grantům

Zdroj: Mládí pro venkov – venkov pro mladé