KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 – Osa III

09/11/07

II.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměr a), III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, III.1.3 Podpora cestovního ruchu, III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.3.1 Vzdělávání a informace