KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1.

21/11/07

Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinou výrobu

Státní zemědělský intervenční fond dne 8.11.2007 schválil 135 Žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši podpory 302.866.561,- Kč.

V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti).

Tabulka

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Zemědělství