KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1.

21/11/07

Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu

Státní zemědělský intervenční fond dne 8.11.2007 schválil 451 Žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory 1.033.292.335,- Kč.

V následující tabulce uvádíme specifikaci schválených žádostí (Žádosti o dotaci jsou řazeny dle registračního čísla žádosti).

Tabulka

Zdroj: SZIF