KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova

21/11/07

Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice; záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny; záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv.

Státní zemědělský intervenční fond dne 8.11.2007 schválil 35 Žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice v celkové výši podpory 493.895.826,- Kč; záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny v celkové výši podpory 766.341,- Kč; záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv v celkové výši podpory 21.478.181,- Kč.

V následující tabulce je uvedena specifikace schválených žádostí (Žádosti o dotaci z PRV dle registračního čísla žádosti).

Tabulka

Zdroj: SZIF