KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kdo vyrábí obaly budoucnosti?

21/12/07

V současné době na českém trhu působí prakticky jen dvě firmy, které obchodují s bioplasty

Cílem předkládané rešerše je na základní úrovni zmapovat firmy a dodavatelské společnosti zabývající se výrobou, vývojem nebo obchodem s bioplasty nebo s inteligentními/aktivními obaly. Rešerše je zaměřena především na ČR a na velké zahraniční společnosti, které u nás působí. V poslední části jsou také uvedeny velké výrobní evropské firmy, které se zabývají výrobou bioplastů.

Firmy zabývající se obchodem s bioplasty v ČR
V současné době na českém trhu působí prakticky jen dvě firmy, které obchodují s bioplasty. Obě se zabývají výrobou obalů z materiálů dovezených ze zahraničí. Žádná česká firma se tedy nezabývá samotnou výrobou bioplastů.

Firma Monsanto se v současné době výrobou bioplastů nezabývá, ale pro svou velkou aktivitu na tomto poli, kterou vykazovala ještě v nedávné době, byla do seznamu také zahrnuta. Český trh s bioplasty je tedy v současné době dost malý, ale vzhledem k vývoji v Evropě (především ve Velké Británii a Německu), kde do bioplastů balí své výrobky stále více především potravinářských firem, lze očekávat, že v blízké budoucnosti se český trh určitě rozšíří.

Je pravděpodobné, že se výrobou nebo obchodem s bioplastovými obaly začne zabývat některá z firem ve druhé části případně může také vzniknout firma specializovaná na toto odvětví plastového průmyslu. Vznik výrobního závodu na bioplastové materiály však pravděpodobně nelze v blízké budoucnosti očekávat ani v rámci větší, již existující společnosti. Pravděpodobnější je spolupráce výrobce obalů s některou firmou uvedenou v poslední části.    

Bioplast s.r.o.
Jedná se o pobobočku firmy K.O.S., která se zabývá výrobou klasických obalových materiálů. Pod značkou Bioplast s.r.o. prodává bioplastové sáčky, tašky, talíře atd. Ty vyrábí z plastů označovaných jako Bio-Flex 219F (PLA), Biograde 300A (celulózové blendy) německé firmy FkuR Kunststoff GmbH. Dalším bioplastem, který nabízí je škrobový plast Solanyl nizozemské firmy Rodenburg Biopolymers.
http://www.bioplaneta.cz/
www.bioplast.cz
http://www.k-o-s.cz/

Bioobal
Firma zabývající se obchodem s biodegradovatelnými a rozpustnými fóliemi na bázi PVA a PLA.
http://www.biobal.cz/

Monsanto
Biotechnologický gigant působící i v ČR. Dříve se intenzivně zabýval studiem výroby PHA pomocí transgenních rostlin. Produkovaný materiál nesl obchodní název Biopol. Značku Biopol od Monsanta odkoupila firma Metabolix, která na českém trhu nepůsobí.
www.monsanto.cz 

Firmy zabývající se obchodem s inteligentními nebo aktivními obaly
Na českém trhu působí velké množství českých i nadnárodních firem zabývajících se obchodem s obalovými materiály. Téměř žádná z nich se nezabývá výrobou surových materiálů (PE, PP atd.), ale odebírají je od velkých výrobců a poté z nich na svém zařízení vyrábějí obaly.

Legislativa Evropské unie stále brání masovému rozšíření především aktivních ale také inteligentních obalů, přesto se v zahraničí (Velká Británie, Německo), začínají objevovat první výrobky balených inteligentních materiálů. Postupný nástup těchto speciálních balících materiálů lze díky rostoucí kupní síle obyvatelstva a rostoucí orientaci na kvalitu potravin očekávat v relativně blízké budoucnosti také v ČR.

V následující části rešerše jsou uvedeny firmy zabývající se výrobou obalů. Z velké nabídky firem jsou v rešerši uvedeny firmy zabývající se vývojem nových, progresivních obalů, firmy zabývající se výrobou biodegradovtelných obalů a také firmy nabízející výrobu obalů na míru dle přání spotřebitele, tedy firmy  které už v současné době mají k inteligentním a aktivním obalům blízko,  nebo v případě zájmu svých zákazníků jsou schopny tyto obaly dodávat.

Granitol
Firma se zabývá výrobou a vývojem nových obalů, především vysoce transparentních oxodegradovatelných fólií.
www.granitol.cz

TART Brno
Firma vyrábí i vyvíjí všechny možné typy obalů. Zaměřuje se i na biodegradovatelné obaly.
http://www.tart.cz/

Model group
Konsorcium několika firem, v ČR má zastoupení v Opavě, Nymburce, Moravských Budějovicích, Hostinné. Zabývají se kompletním vývojem obalů na míru dle přání zákazníka.
http://www.modelgroup.com/

SCA Packaging
Mezinárodní firma zabývající se výrobou obalů na všechny typy výrobků. Své obchodní zastoupení má i v ČR.
http://www.scapackaging.com/
http://www.scapackaging.cz/

ALPAK TRADE s.r.o.
Distribuční společnost zastupující významné výrobce obalových materiálů, převážně pro potravinářský průmysl. Zabývají se také obchodem se specifickými obalovými materiály.
http://www.alpak.cz/

Europlast s.r.o.
Firma zabývající se výrobou a obchodem s obalovými materiály z různých materiálů.
http://www.europlast.cz/cz/

Ekobal
Firma poskytující kompletní obalový servis především v oblasti potravinářských obalů.
http://www.ekobal.com/web/index.php

Vac-Star
Firma se soustředí na výrobu obalů a balících strojů pro balení za vakua – tedy v regulované atmosféře (také forma aktivního balení).
http://www.frimark.cz/lan_cz/p.html

Ensinger
Mezinárodní společnost zabývající se výrobou vysoce kvalitních plastů pro nejrůznější aplikace včetně potravinářského průmyslu.
http://www.ensinger.cz/www/index.html

České internetové servery dotýkající se problematiky bioplastů a inteligentních/aktivních obalů
http://www.petrecycling.cz/
http://www.enviweb.cz/
http://www.biom.cz/
www.obalar.cz 
 
Velké evropské firmy zabývající se výrobou bioplastů
Biomer
Německá firma zabývající se výrobou bioplastů a biodegradovatelných plastů na bázi PHA.
http://www.biomer.de/IndexE.html

Peter Holland BV
Nizozemská firma. Vyrábí materiály na bázi bioplastů konkrétně kopolymeru PHB a PHV.
http://www.peterholland.nl/

FkuR Kunststoff GmbH
Německá firma zabývající se výrobou bioplastů na bázi PLA. U nás je prodejcem výrobků z těchto materiálů firma Bioplast s.r.o.
http://www.fkur.com/?page=3&PHPSESSID=c59724c73ff0b22be4dcc8a241e42fe8

Polymer Chemie GmbH
Německá výrobní společnost. Vyrábí také plasty na bázi PLA.
http://www.polymer-chemie.de/index.php?id=34&L=1

Bayer materiálscience
Další německá společnost vyrábějící polymery PLA.
http://www.bayermaterialscience.com/

Polyfea Polymer
Německá společnost vyrábějící polymery na bázi PLA

Novamont GmbH
Německá firma zaměřená na výrobu plastových materiálů na bázi škrobu.
http://www.novamont.com/

Rodenburg biopolymers
Nizozemská výrobní společnost zabývající se výrobou škrobových materiálů. Jejich výrobek Solanyl je k dostání u české firmy Bioplast s.r.o.
http://www.biopolymers.nl/

Vegeplast
Francouská firma zabývající se výrobou plastů na bázi škrobu.
http://www.vegemat.com/uk/index.html

Seznam použitých zkratek:
PLA  –  polylactic acid, polymer mléčné kyseliny
PHA – polyhydroxyalkanoáty
PHB – polyhydroxybutyrát
PHV – polyhydroxyvalerát
PE – polyethylen
PP – polypropylen
PVA – polyvinylalkohol

Autor: Stanislav Obruča

Zdroj: http://www.inovace.cz

Zařazeno v Zpracovatelský sektor