KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Pátek 7.12.2007 byl ve sněmovně pro zemědělství úspěšný

13/12/07

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR byly schváleny hned dvě významné normy, novela zákona o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu a novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Poslanci také schválili rozpočet SZIF a dotační programy v zemědělství pro rok 2008.

Významnou součástí  novely zákona o zemědělství pevné zakotvení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF), v české legislativě. Novela doporučuje zachování současné formy akciové společnosti stoprocentně vlastněné státem, především proto, že neexistuje jiný subjekt, který by převzal činnost a závazky PGRLF.

„Fond byl dosud vymezen pouze unesením vlády, tato novela jeho postavení v zákoně zřetelně definuje,“ uvedl Gandalovič.

Novela umožní podnikatelům v oblasti zemědělství a rybolovu promíjet penále za porušení rozpočtové kázně tím, že bude vyjmuto z režimu de minimis, tzn. že výše odpuštěných penalizací nebude limitovaná jako dosud třemi tisíci euro na období tří let pro jednoho příjemce.

Sněmovna také podpořila rozpočet SZIF a národní dotační programy v zemědělství pro rok 2008. SZIF tak bude mít k dispozici 39,9 mld. korun, na zemědělskou politiku půjde v příštím roce ze státního rozpočtu 38,8 mld. korun.

Novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání v závěrečném hlasování podpořilo 149 ze 165 přítomných poslanců.

„Jedná se o velký posun v oblasti ochrany zvířat. Novela například ukládá exekutorům a policii, když uzavírá byt, že musí zkontrolovat, zdali tam není nějaké zvíře a zda je nakládáno se zvířaty tak, jak má být. Každému, kdo se ujal handicapovaného zvířete, novela ukládá, aby pro něj zajistil péči, například předal  záchranné stanici, případně alespoň takové stanici oznámil, kde ho našel", řekl ministr Gandalovič.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zdroj: MZe