KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Evropská komise schválila operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3

02/01/08

Česká republika získala od Evropské komise (EK) vánoční dárek v podobě schválení operačních programů přeshraniční spolupráce se sousedními státy.

Poté, co dne 11. 12. 2007 schválila EK program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, schválila nyní i čtyři zbývající programy Cíle 3.

Dne 20. prosince 2007 schválila EK programy Svobodný stát Sasko – Česká republika, Svobodný stát Bavorsko – Česká republika a Rakousko – Česká republika a  dnes 21. 12. 2007 schválila EK poslední program Slovenská republika – Česká republika.

Po schválení programů mohou být všechny operační programy přeshraniční spolupráce vyhlášeny. Stane se tak v blízkém časovém horizontu. Na počátku ledna bude vyhlášen program Česká republika – Polská republika, ostatní programy ho budou následovat.

Do společných příhraničních regionů poputuje do roku 2015 celkem 742 542 271 EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Konkrétní alokace pro jednotlivé programy najdete v tabulce níže.
 
Schválené programy Cíle 3 navazují na dosavadní programy Iniciativy Společenství Interreg III A, kterých se Česká republika účastnila v letech 2004–2006. Programy Cíle 3 podporují kvalitní přeshraniční projekty, které budou přínosem pro celý region po obou stranách hranice. Proto kladou vyšší požadavky na spolupráci se zahraničními partnery, a to jak u nositelů projektů, tak u implementačních struktur programu.

Programy přeshraniční spolupráce pomáhají překonávat hranice na mapách i mezi lidmi. Jejich cílem je podpořit vyvážený hospodářský, sociální a ekologický rozvoj v příhraničních sousedících oblastech a tím posílit soudržnost příhraničních regionů. Široké spektrum podporovaných aktivit umožní realizovat kvalitní přeshraniční projekty v nejrůznějších oblastech života od infrastruktury přes hospodářskou spolupráci až ke kultuře a životnímu prostředí.

Alokace ERDF v operačních programech přeshraniční spolupráce na období 2007–2013 (v EUR)

Program
Celkem euro – zahrnuje i prostředky vložené
 zahraničními partnery jednotlivých programů
 Česká republika – Polská republika
219 459 344
 Rakousko – Česká republika
107 435 393
 Slovenská republika – Česká republika
92 740 141
 Svobodný stát Bavorsko – Česká republika
115 510 449
 Svobodný stát Sasko – Česká republika
207 396 944

Zdroj: MMR