KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace SZIF

14/01/08

Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Pravidla pro žadatele v rámci opatření 3.kola příjmu žádostí PRV – opatření I.1.1., I.3.2., II.2.4.1., II.2.4.2.

Zveřejnění Pravidel pro žadatele v rámci PRV – 3.kolo příjmu žádostí
Na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Pravidla pro žadatele v rámci opatření 3.kola příjmu
žádostí PRV. Jedná se o Pravidla pro žadatele v rámci PRV na tato opatření resp. podopatření:

Obecná část – OSA I
Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

Podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Cesta – www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA I → Soubory ke stažení

Pravidla pro opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Cesta – www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA I → 1.1. Modernizace zemědělských podniků → Soubory ke
stažení

Změny v opatření I.1.1. – změny v rámci 3.kola PRV oproti 1.kolu PRV

Cesta – www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA I → 1.1. Modernizace zemědělských podniků → Soubory ke
stažení

Pravidla pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Cesta – www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA I → 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců → Soubory ke
stažení

Změny v opatření I.3.2. – změny v rámci 3.kola PRV oproti 1.kolu PRV

Cesta – www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA I → 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců → Soubory ke
stažení

Obecná část – pro opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesů

Cesta – www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA II → 2.4. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a
podpora společenských funkcí lesů → Soubory ke stažení
https://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/osa2/2/24/1197978551578.pdf
2/2

Pravidla pro podopatření II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění
preventivních opatření

Cesta – www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA II → 2.4.1. Obnova lesnického potenciálu po kalamitách a
zavádění preventivních opatření → Soubory ke stažení

Pravidla pro podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

Cesta – www.szif.cz → PRV/EAFRD → OSA II → 2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
Michal ANTON
Oddělení metodiky osy 1 PRV

Zařazeno v Operační programy