KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Integrovaný operační program schválen

02/01/08

V Bruselu byl dne 21.12.2007 podepsán Integrovaný operační program (IOP), který spadá mezi vícecílové tematické operační programy

Evropská komise dne 21.12.2007 schválila Integrovaný operační program (IOP),  zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, pro podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

V Bruselu byl dnes podepsán Integrovaný operační program (IOP), který spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní podpory cestovního ruchu též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto také hl. m. Praha. Z fondů Evropské unie  je pro IOP vyčleněno cca 44,70 mld. Kč, což činí přibližně 5,82 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.

„Schválením Integrovaného operačního programu končí etapa úzké spolupráce na programovém dokumentu, který je z hlediska počtu zainteresovaných ministerstev naprosto jedinečný. Podílí se na něm kromě ministerstva pro místní rozvoj ještě ministerstvo vnitra, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo kultury,“ vysvětluje náměstek ministra pro evropské záležitosti Daniel Toušek a dodává: „Zároveň však stojíme před nejvýznamnějším úkolem a výzvou, jak zvýšit kvalitu služeb veřejné správy, včetně uplatnění obrovských možností zavádění nových informačních technologií a komunikace.“

K již schválenému Integrovanému operačního programu přibude v letošním roce ještě Operační program Technická pomoc. Pokud se ministerstvu školství podaří projít procesem schválení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace do konce března 2008, bude moci podle ujištění zástupců Evropské komise začít čerpat prostředky v tomto programu ihned po jeho schválení. Celý proces vyjednávání tak bude úspěšně završen a Česká republika bude moci zahájit realizaci všech operačních programů v potřebných vztazích a vazbách jak mezi operačními programy, tak v některých případech i mezi projekty. Tato skutečnost by umožnila významnou měrou naplnit vyjednané cíle Národního strategického referenčního rámce a operačních programů,“ uvedl náměstek Daniel Toušek.

Zdroj: MMR