KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyhláška č. 4/2008 – druhy a podmínky použití přídatných látek  při výrobě potravin

28/01/08

Vyhláška, kterou  se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

 

Úplné znění vyhlášky:

http://www.mvcr.cz/sbirka/2008/sb003-08.pdf

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na
přímo použitelné předpisy Evropských společenství a upravuje množství a druhy přídatných
látek, požadavky na jejich čistotu a podmínky jejich použití do potravin, potraviny a skupiny
potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, požadavky na jejich označování na obalech
potravin, které nejsou určeny spotřebiteli,  označování dalších údajů důležitých z hlediska
zdravotní nezávadnosti potravin, a dále podmínky a požadavky na použití extrakčních
rozpouštědel do potravin, a jejich značení na obalu, který není určen spotřebiteli.