KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zlatý erb – soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

24/01/08

Sdružení Zlatý erb vyhlásilo jubilejní 10. ročník soutěže Zlatý erb 2008

Osobní záštitu nad soutěží převzal náměstek ministra vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen – měsíc Internetu.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.

Zlatý erb byl oceněn jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award.

Ročník 2008 byl zahájen

Průběh soutěže

[10.1.2008] Vážení zástupci měst, obcí a krajů,
již desátým rokem se vyhlašuje soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěž je tradičně organizována v krajských a v navazujícím celostátním kole.

Města, obce a regiony mohou i letos soutěžit se svými turistickými webovými prezentacemi o zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj soutěže Zlatý erb. Opět se budou vyhlašovat i další tradiční zvláštní ceny za bezbariérový přístup, cena veřejnosti a zvláštní cena pro web kraje.

Soutěží se ve třech kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města (včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze webové stránky městských částí pověřených výkonem státní správy, tj. Praha 1 – 22)
b) nejlepší webové stránky obce (v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí)
c) nejlepší elektronická služba

Jak se soutěže zúčastnit?

Zdroj: Veřejná zpráva