KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zlatá chuť jižní Moravy 2007 – Hodnocení

25/02/08

Potravinářský výrobek a výrobce jižní Moravy – "Zlatá chuť jižní Moravy". Hodnocení – tisková zpráva

Tisková zpráva
 
„Zlatá chuť jižní Moravy 2007“
(druhý ročník soutěže)
 
Potravinářská soutěž „Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2007“ a „Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2007“ o prestižní označení výrobku „Chuť jižní Moravy 2007“ a zejména pak vítězům v jednotlivých kategoriích „Zlatá chuť jižní Moravy 2007“ pro výrobky za rok 2007 se uskutečnila dne 21. února. 2008 v areálu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
 
Garanci nad celou akcí převzaly prostřednictvím svých statutárních zástupců – rektorů a předsedy představenstva
 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Regionální agrární komora a Krajské informační středisko Jihomoravského kraje
 
Garance za odborné hodnocení byla na bedrech odborníků z řad uvedených organizátorů, ale zejména potom hodnotitelů, kteří jsou profesionálními pracovníky v oboru potravinářských surovin a výrobků. Tito byli doplněni o zástupce odborných asociací, výrobců, ze samosprávy, státní správy a další.
Více než sto pracovníků hodnotitelského týmu ve dvanácti kategoriích je garancí naprosté objektivity hodnocení.
 
V soutěži se utkalo 108 výrobků ve 12 kategoriích od 49 firem (fyzicky od 42 firem, kdy některé soutěžily ve dvou kategoriích). K hodnocení byly dodány všechny přihlášené výrobky a všechny splňovaly podmínky pro hodnocení.
(Ročník 2006 – soutěžilo 29 firem a 75 výrobků.)
 
Za každou kategorii je odbornou komisí doporučen – v souladu se zásadami soutěže – statutárním zástupcům MZLU v Brně, VFU Brno a RAK- KIS Jm kraje výrobek s nejvyšším bodovým ohodnocením k ocenění, popřípadě další návrhy. Na základě jejich rozhodnutí budou vyhlášeny výsledky soutěže.
 
Výsledky budou oficiálně vyhlášeny, v rámci doprovodného programu veletrhu Salima, dne 5. března 2008 v Aule MZLU v Brně, jako součást konference a následně 6. března 2008 v Kongresovém centru BVV v Brně, jako součást konference VFU Brno, spolu s prezentací vítězů a vítězných výrobků.
 
Závěrečná prezentace všech úspěšných účastníků včetně vítězů a vítězných výrobků bude pro všechny účastníky veletrhu Salima dne 7. března 2008 na stánku Potravinářské komory ČR v pavilonu „C“.
 
Aktuální a podrobnější informace na
 www.vfu.cz  – 9. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu
 www.mendelu.cz  – XXXIV. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin
           
 
                                                         
 
V Brně dne: 21. února 2008
 
 
Za organizátory soutěže:                    Ing. Viera Šottníková, Ph.D.     MZLU v Brně
                                                           MVDr. Mirko Treu, CSc.         VFU Brno
                                                           Ing. Jaromír Musil, Ph.D.         RAK-KIS Jm kraje