KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace SZIF

03/03/08

informace pro žadatele pro třetí kolo PRV

Informace pro žadatele/příjemce dotace pro třetí
kolo příjmu Žádostí o dotaci
Pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci na projekty programu rozvoje venkova ČR na
období 2007 – 2013 se jako sazebník cen pro stanovení výše způsobilých výdajů
stavebních prácí může použít jak katalog stavebních prací URS Praha ,a.s.,
 tak i katalog stavebních prací RTS, a.s., Brno.
V rámci věcného plnění ze strany žadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou
uvedeny v katalogu stavebních prací.
Ing. Renata Kučerová
ředitelka odboru kontrol
projektových opatření RV

Zařazeno v Operační programy