KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodika projektu INNOREF

11/03/08

Metodika projektu INNOREF byla vytvořena jako účinná pomoc místním úřadům, obzvláště těm menším, které mají omezenouprojektovou kapacitu, omezený přístup a využití financování nějaké místní komunity a nedostatek know-how.

Cílem této publikace je poskytnutí užitečných rad a návodů, jak připravit evropské projekty.
Několikaleté zkušenosti autorům umožňují šířit jimi získané znalosti spolu s doporučeními,
jak se vyhnout chybám. V oblasti projektového managementu již bylo publikováno několik
manuálů a návodů; jejich pouhé okopírování proto není nutné. Naším mottem je poskytovat
 regionům a místním úřadům praktické informace a jednoduché metody založené na zkušenosti
 v řízení RFO financovaných iniciativou Interreg IIIC. RFO představují strategickou
 spolupráci mezi skupinou regionů, které byly vytvořeny společným vývojem nových metod
 v politice regionálního rozvoje. Tento strategický program může být považován za určitý
druh miniprogramu,v rámci kterého si regionální partneři volí subprojekty, které mají být
 financovány. Metodika INNOREF se zaměřuje na posilování schopnosti místních a regionálních
 komunit vylepšovat rámcové podmínky pro obchod a vytváření kultury učení mezi zúčastněnými
osobami. Přijatá metodologie (tzv. I-metoda) se zaměřuje na plně participativní přístup zdola nahoru, které bude o díky vytvoření region. Ty budou složeny z místních obyvatel, kteří mají zálet se na veřejném .Financováno bylo již 8 sub-projektů, které se zabývají třemi sektory
udržitelného rozvoje. Celkový počet partnerů (italských, řeckých a českých) v rámci RFO a
sub-projektové úrovně je 35. Řídit tak vysoké číslo partnerů není snadný úkol a lze jej
splnit jen pokud je projekt dobře strukturovaný, byla vytvořena společná metodika, projekt
 má jasné a sdílené cíle, funguje efektivní sledování a a dobrá týmová práce.
 

Metodika INNOREF

Metodika INNOREF – obal