KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Od 10.6.2008 do 30.6.2008 je vyhlášen příjem žádostí čtvrtého kola Programu rozvoje venkova EAFRD

11/06/08

4. kolo příjmu žádostí z PRV vyhlášeno

Od 10.6.2008 do 30.6.2008 můžete na RO SZIF podávát žádosti o dotaci v rámci čtvrtého kola PRV  

 

Žádosti se týkají Opatření:

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

 

I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost

 

I.3.4 Využívání poradenských služeb

 

III.1.3 Podpora cestovního ruchu