KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Soutěž Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2008

09/06/08

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje ve spolupráci s MZLU v Brně a VFU Brno vyhlašují třetí ročník soutěže: Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2008 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2008

Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2008

Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2008

Vážení,
dovoluji si Vás informovat o vyhlášení soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2008 a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2008,
která má za cíl zviditelnit potravinářskou produkci Jm kraje.
Současně Vás prosím o informování Vám blízkým subjektům, které by mohly být aktivními účastníky soutěže.

Jihomoravský kraj je s 20% republikovým podílem zemědělské produkce i krajem potravinářství, ale v současné době jeho produkce výrazně klesá.
Soutěž Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2008  a Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2008 si klade za cíl podporu výroby
kvalitních surovin a finálních výrobků od výrobců v Jihomoravském kraji.

Soutěž spolupořádají Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje a Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje.

Rámcové zásady účasti:
– pomocný výtah
– důkladné prostudování a dodržování "Zásad … " je pro přihlášení nutné!!!

Vyhlášení soutěže: 4. června 2008
Informace k soutěži: internetové stránky:
www.kisjm.cz – Akce – Soutěž Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2008

Kdo může soutěžit:
– všechny fyzické a právnické osoby, které provozují podnikání na území Jihomoravského kraje

V čem se soutěží:
– v kategoriích produktů:    
                                    1. Pekárenské výrobky
                                    2. Cukrářské výrobky
                                    3. Mléko a mléčné výrobky
                                    4. Maso a masné výrobky – tepelně opracované
                                    5. Maso a masné výrobky – trvanlivé
                                    6. Ryby a rybí výrobky
                                    7. Zpracovatelé ovoce a zelenina
                                    8. Mražené výrobky
                                    9. Hotové výrobky – ostatní
                                  10. Ostatní potravinářské výrobky (med, ocet, …)
                                  11. Nealkoholické nápoje
                                  12. Alkoholické nápoje (kromě vína)
 
Jak se přihlásit:
– na adresu RAK – KIS Jmk doručit a předat fyzicky – osobně nebo poštou (ne elektronicky):
                     a) přihlášku každého výrobku, která je složena z části Zásad B – Identifikační údaje, C – Čestná prohlášení,
                          D – Dokumentace
                     b) doklad o zaplacení manipulačního poplatku 1.000 Kč za každý výrobek
                     c) používaný obal nebo návrh obalu (uvedeno v Zásadách, strana č. 2, odstavec 2.3)

v zalepené obálce s označením "Potravinářský výrobek JMK 2008" a se zpáteční adresou
v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod, do 18. srpna 2008 do 14.00 hod na adresu:
Kotlářská 53, 602 00 Brno, 9. patro, dveře č. 904 (Ing. Musil, sl. Fuchsová).
V případě nepřítomnosti (odkaz na dveřích) je možné předat přihlášku v 1. patře, dveře č. 120 – Ing. Zezulová nebo dveře č. 119 – p. Mašová

Poznámka:
– v jedné obálce může být více přihlášek – jejich souborů z částí Zásad B + C + D + doklady o zaplacení manipulačního poplatku + obaly nebo jejich návrh

Další informace:   Ing. Jaromír Musil, Ph.D. – 607 612 772
                                 Jana Fuchsová, DiS. – 728 240 092
RAK – KIS Jmk
Kotlářská 53
602 00 Brno

tel.: 549 216 864
fax: 549 216 878
e- mail: kis@kisjmk.cz
             rak@rakjmk.cz
Vyhodnocení – pro každou kategorii výrobků samostatná komise

– 12.8. 2008- kontrola úplnosti přihlášek
–  1.9. 2008 – dodání soutěžních výrobků (specifické výrobky 2.9. 2008)
–  2.9. 2008 – hodnocení soutěžních výrobků podle kritérií
–   5.9.. a 6.9. 2008 – vyhlášení výsledků

Zásady soutěže
Část F – Ochranná známka – obdrží úspěšní účastníci