KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyhláška č. 312/2008 Sb. – na ochranu zvířat proti týrání, o ochraně přírody a krajiny

25/08/08

Vyhláška č. 312/2008 Sb. – Zákon, kterým se mění zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 312/2008 Sb. 
 Zákon, kterým se mění zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 

Text vyhlášky: http://www.mvcr.cz/soubor/sb100-08-pdf.aspx

Zařazeno v Legislativa ČR