KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Krajské dožínky 2008 – tisková zpráva – foto

24/09/08

Již popáté se v novodobé historii zemědělství a venkova, konaly v Jihomoravském kraji "Krajské dožínky".

Krajské dožínky 2008

Brněnské výstaviště – 5. a 6. září 2008
 
 
Již popáté se v novodobé historii zemědělství a venkova – počínaje rokem 1990, konaly v Jihomoravském
kraji – „Krajské dožínky“,
v roce:             2004 – Hustopeče
                        2005 – Tišnov
                        2006 – Kyjov
                        2007 – Brno – výstaviště
                        2008 – Brno – výstaviště
 
Při organizaci docházelo ke spolupráci jak jednotlivých okresních komor a regionální agrární komory, tak i měst,
kde slavnosti byly a Jihomoravského kraje.
Dalšími spoluorganizátory jsou vždy i další organizace (ZS, SSZ, chovatelé,…) a zejména firmy, které v zemědělství podnikají
a nebo s ním spolupracují – dodavatelé, odběratelé, atd.
 
Letošní ročník – 2008, byl v některých věcech odlišný:
         poprvé byl dvoudenní
         oborově a odborně byl rozdělen do segmentů – expozic:
1) kulturní – folklorní i současné formy
2) semináře – pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jm kraje Milana Venclíka
3) drobnochovy – králíci, slepice, hulubi, exotické ptactvo, kočky, hlodavci
4) hospodářská zvířata – skot, prasata, ovce, kozy, koně
5) pěstování rostlin – obilnářství, lesnictví, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství
6) tvorba a údržba krajiny – s návazností na mezinárodní veletrh Zelený svět
7) stroje – historických a současných
8) potravinářství – 3.ročník soutěže „Zlatá Chuť jižní Moravy“ a „Chuť jižní Moravy“
    – pod záštitou ministra zemědělství Petra Gandaloviče
9) mikroregiony a MAS – specifika z oblasti kultury, tradice, historie, atd.
10) vzdělávání – příprava na povolání s problematikou zemědělství a venkova
11) přeshraniční spolupráce – jižní Morava – Dolní Rakousko „Dyje spojuje“ 
  
 
Expozice byly tématicky zaměřeny na problematiku venkova jako celku, tj. zemědělství, potravinářství, lesnictví atd.
 
Oba dva dny provázel celodenní kulturní program, který v druhý den slavností – 6.září 2008 vyvrcholil slavnostním
průvodem až po předání dožínkových věnců.
 
 
Výstup z této akce Vám přiblíží naše fotografie:

                         Semináře 5.9. 2008 – přednáškový sál Rotunda v pavilonu "A" a restaurace Morava

             
             

Krajské dožínky 2008 ve dnech 5. a 6.9. 2008

   

   
   
   
   
 
 
Zdroj: RAK Jm kraje

Zařazeno v Akce v regionu