KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Nová propagační kampaň pro biopotraviny a ekologické zemědělství v EU

09/09/08

Zdroj: Evropská komise

Evropská komise spustila 25.7.2008 novou kampaň propagující ekologické zemědělství a jeho produkty.

Evropská komise spustila dne 25.7.2008 pod názvem “Ekologické zemědělství: šetrné k přírodě, prospěšné pro vás” novou kampaň propagující biopotraviny a ekologické zemědělství. Cílem této kampaně je informovat spotřebitele o významu a prospěchu ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Kampaň se zaměří na zvyšování informovanosti spotřebitelů o biopotravinách, přičemž se soustředí zejména na mladé lidí a děti tak, aby ekologické smýšlení mělo pokračování v budoucnosti.

V rámci kampaně za biopotraviny a ekologické zemědělství byla vytvořena ve 22 jazycích internetová stránka ekologického zemědělství v EU.

Evropská komise vydala ke kampani tiskovou zprávu, ve které se uvádí, že v posledních několika letech se počet eko-operátorů (zemědělců, výrobců, zpracovatelů a dovozců) výrazně zvýšil. V roce 2005 bylo v EU-25 celkem 182 305 těchto operátorů, což je o 13,4 % více než v roce 2004. V posledních letech vzrostl maloobchod biopotravinami v rozmezí od 5 do 30 % podle země. Zvýšené požadavky spotřebitelů vedou k posilování trhu s biopotravinami a představují pro zemědělce a zpracovatele nové příležitosti.

 

Internetová stránka kampaně “Ekologické zemědělství: šetrné k přírodě, prospěšné pro vás” (v češtině).

 

Zdroj: Evropská komise

Zařazeno v Zemědělství