KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Tiskové prohlášení krizového štábu AK ČR

22/09/08

Tiskové prohlášení z jednání krizového štábu svolaného AK ČR

Účastníci jednání se jednomyslně shodli na tom, že než přijmout stávající podobu státního rozpočtu pro rok 2009 tak, jak jej projednává vláda ČR, je lepší rozpočet pro rok 2009 úplně odmítnout.

 Kapitola Ministerstva zemědělství je v procentuálním vyjádření nejvíce poškozeným resortem. V absolutním vyjádření došlo k pokrácení rozpočtu MZe o 18,6 %, tj. o 9,1 mld Kč. A to za situace, kdy se snižují ceny základních agrárních komodit a potřeba dodržení předpisů EU vyvolává investiční vlnu.

Není dodržen závazek vládního prohlášení o plném dorovnání přímých plateb. V návrhu pro příští rok je k dispozici pouze 78 % z devadesáti možných. Chybějících 12 % představuje 2,8 mld Kč, které tímto požadujeme. Jakékoliv krácení poškozuje celý agropotravinářský komplex, prohlubuje krizi i ve zpracovatelských odvětvích a snižuje konkurenceschopnost vůči zahraničím zemědělcům a zpracovatelům.

Jsme připraveni jednat s vládou ČR, především pak s premiérem a s ministry zemědělství a financí, v hledání řešení této kritické situace. Pokud nenalezneme shodu, jsme připraveni jednat také s poslanci PSP v jednotlivých volebních obvodech.

Nejsme ochotni přijmout předložený návrh rozpočtu pro rok 2009 a pokud nebude ze strany vlády ČR projevena snaha vyjít resortu vstříc, uvažujeme o spuštění plošné protestní akce.
 

12. 9. 2008 Krizový štáb AK ČR

Zařazeno v Zemědělství