KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vyhláška č. 319/2008 Sb. o poskytování podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků ve školách

01/09/08

Vyhláška č. 319/2008 Sb. o poskytování podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.

  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci  společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění  pozdějších předpisů

Text vyhlášky: http://www.mvcr.cz/soubor/sb104-08-pdf.aspx

 

Zařazeno v Legislativa ČR