KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova – SZIF

29/09/08

5. kolo příjmů žádostí z Programu rozvoje venkova se blíží – od 7. října do 27. října 2008

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova – SZIF

5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova se blíží

Od 7. do 27. října mohou žadatelé předkládat projekty na pozemkové úpravy, investice do lesů, dále na obnovu a rozvoj vesnic, jejich občanské vybavenosti a služeb nebo na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova. Přijímány k vyhodnocení budou rovněž Strategické plány LEADER. Až do 11. listopadu je pak termín pro žádosti o dotace na realizaci projektů spolupráce v tzv. IV. Ose PRV.

Informace pro žadatele v rámci Osy IV Leader, opatření IV.1.1.Místní akční skupina, kteří se chystají podat Žádost o realizaci SPL v roce 2008

Pro příjem Žádostí o realizaci SPL v termínu od 7. října do 27. října 2008 připomínáme důležité instrukce.

Odpovědi na dotazy (4) v rámci Osy IV Leader – opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

 

Další aktuální informace naleznete na serveru SZIF

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous